Jun 13

黑心唔係咁好
警察都係打份工
死左又幫到件事幾多呀?
全部人齊心抗疫先有用
家人既支持都好緊要
一個確診姐
個個都開心到要開香檳
都唔明依家D人點解會咁
不如諗下點令香港好返啦
能否比少少人性呀
少少野就大驚小怪

Comments are closed.