Jan 30

舌尖上的粵語

睇過《舌尖上的中國》嘅老友,相信經已搞清楚喇:原來廣東人並唔系乜都擺落口,而系唔正嘅嘢都唔擺落口吖!之但系,我哋唔單止要搞清楚我哋把口食嘅粵菜系點樣一回事,仲要將我哋世世代代把口講住嘅粵語起根起底!

創作:廣州本土文化網站。羊城網
   GZNF.NET。Adam Zheng
   https://www.youtube.com/user/wenben777

[我愛廣東話。廣東話資料館] 廣東話資料館 Cantonese Museum
舌尖上的粵語

睇過《舌尖上的中國》嘅老友,相信經已搞清楚喇:原來廣東人並唔系乜都擺落口,而系唔正嘅嘢都唔擺落口吖!之但系,我哋唔單止要搞清楚我哋把口食嘅粵菜系點樣一回事,仲要將我哋世世代代把口講住嘅粵語起根起底!

創作:廣州本土文化網站。羊城網
   GZNF.NET。Adam Zheng
   https://www.youtube.com/user/wenben777

[我愛廣東話。廣東話資料館]

Comments are closed.